Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka stanowi, że dzieckiem jest każda istota ludzka od poczęcia do osiągnięcia pełnoletniości. "RPD jest na mocy prawa zobowiązany do stania na straży praw wszystkich dzieci, również tych nienarodzonych" - argumentuje organizacja w petycji.

 

Fundacja wezwała Michalaka, aby wykonywał artykuły ustawy, na podstawie których sprawuje swoją funkcję.

 

"Od początku kadencji dyskryminuje pan dzieci nienarodzone. Nie zabiera pan głosu w ich obronie i nie podejmuje pan żadnych działań mających na celu ochronę ich podstawowego prawa - prawa do życia" - napisano w dokumencie, równocześnie oceniając działania RPD jako "bierne".

 

"Wzywamy Pana do respektowania prawa Rzeczypospolitej Polskiej. Jest Pan Rzecznikiem Praw wszystkich dzieci, a nie tylko wybranych" - podsumowuje fundacja.

 

polsatnews.pl