Skazani działali głównie w Tiranie, w dwóch meczetach nieuznawanych przez albańską społeczność muzułmańską. Wyrok nie jest prawomocny; rodziny skazanych zapowiedziały apelację.

 

Muzułmanie stanowią około dwóch trzecich liczącej 3,2 miliona ludności Albanii. Przywódcy religijni apelują do wiernych o nieprzyłączanie się do ugrupowań rebelianckich w Syrii. Przypuszcza się jednak - jak pisze Associated Press - że wielu Albańczyków dołączyło do islamistów w Syrii i w Iraku.

 

PAP