Chodzi o ogólną liczbę starających się o azyl migrantów poniżej 18. roku pozbawionych opieki i przebywających w Unii Europejskiej, nie zaś o liczbę nowo przybyłych w 2015 roku.

 

Najwięcej młodych Afgańczyków

 

Eurostat podaje, że w ogromnej większości (91 proc.) są to chłopcy, zaś połowa (51 proc.) tych nieletnich przybyła z Afganistanu. Na drugim miejscu są Syryjczycy (16 proc.).

 

W latach 2008-13 ich liczba wynosiła średnio po ok. 13 tys. W 2014 na skutek pierwszej fali kryzysu migracyjnego wzrosła do 23 tys., co oznacza, że w samym 2015 roku przybyło ich ok. 65 tys.

 

57 proc. tych nieletnich jest w wieku 16-17 lat; 29 proc. - 14-15 lat, zaś mniej niż 14 lat ma 13 proc.

 

Największą ich liczbę przyjęły: Szwecja (40 proc.), Niemcy (16 proc.), Węgry (10 proc.) i Austria (9 proc.).

 

PAP