Na potrzeby badania Polskę podzielono na 6 regionów. W południowo-zachodniej części, czyli województwach dolnośląskim i opolskim, co czwarty pracownik obawia się o swoje miejsce pracy. To najwyższy wskaźnik ze wszystkich regionów.

 

Wschód o pracę sie nie boi

 

Nieco lepsze nastroje panują w regionie północnym, który obejmuje województwa warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie (22,7 proc.), oraz południowym (22,3 proc.), czyli w województwach śląskim i małopolskim. Najspokojniejsi są mieszkańcy ściany wschodniej - jedynie 10,4 proc. zatrudnionych obawia się utraty pracy.

 

Stabilny rynek pracy nie zmienia faktu, że już co drugi pracownik (55,8 proc.) oczekuje wzrostu poziomu wynagrodzenia. Nieco mniej, bo 39,3 proc., twierdzi, że w najbliższych miesiącach jego pensja się nie zmieni. Obniżenia poborów obawia się zaledwie 2,9 proc. pracujących.

 

Chcemy zarabiać więcej - ale pracodawcy nie chca więcej płacić

 

Z punktu widzenia pracodawców zdecydowana większość ankietowanych firm (81,2 proc.) zamierza utrzymać aktualny poziom płac. Jedynie 13,5 proc. planuje podwyżki wynagrodzeń dla pracowników.

 

Pracodawcy zapytani o to, jakie czekają ich największe wyzwania w obszarze zatrudnienia w najbliższym czasie, wskazują na utrzymanie wykwalifikowanych pracowników na wszystkich szczeblach (72,5 proc.).

 

Badanie ujawnia także, że co piąty pracujący (22,2 proc.) chce zmienić swoje obecne miejsce zatrudnienia w ciągu najbliższych dwóch lat.

 

Dane prezentowane w ramach Barometru Rynku Pracy V zostały przygotowane i opracowane na zlecenie Work Service S.A. przez instytut Millward Brown S.A. Badanie zostało przeprowadzone w styczniu 2016 roku.

 

PAP