- To ok. 75 proc. wniosków, na które liczymy - dodała. Poinformowała również, że ok. 1,5 mln to wnioski złożone w gminach, a 472 tys. złożono online.

 

- Dotychczas wydano ponad 400 tys. decyzji o przyznaniu świadczenia i wypłacono już ponad 127 mln zł - powiedziała minister.

 

Dodała, że najwięcej wniosków złożono w województwach mazowieckim, śląskim i wielkopolskim. - Tam też został skierowany największy strumień pieniędzy i wydanych zostało najwięcej decyzji - powiedziała.

 

Uprawnionych jest jeszcze 700 tys. rodzin

 

Minister oceniła równocześnie, że największymi beneficjentami są rodziny wielodzietne. Podkreśliła, że już teraz widać "radykalną poprawę sytuacji tych rodzin".

 

Program "Rodzina 500 plus" ruszył 1 kwietnia. Zgodnie z jego zapisami świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie wypłacane jest na każde drugie i kolejne dziecko, a w mniej zamożnych rodzinach również na pierwsze.

 

Wnioski można składać m.in. w urzędach i przez internet. Dotychczas wpłynęło już ich ponad 2 mln (przy 2,7 mln uprawnionych rodzin).

 

PAP