Jako pierwsi o powieszonym bannerze poinformowali Młodzi Demokraci za pośrednictwem twittera. Zdjęcie nie zostało opatrzone komentarzem, jednak wiadomo, że koło to popiera ideę, którą przekazuje napis.

 

 

Stowarzyszenie Młodzi Demokraci przyjęło uchwałę, która wzywa premier Beatę Szydło do publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca 2016 roku.

 

"My, członkowie koła Stowarzyszenia »Młodzi Demokraci« Warszawa, w trosce o ideę społeczeństwa obywatelskiego, porządek prawny oraz zgodność działania władzy publicznej z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, wobec braku działań Rządu w zakresie publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 roku, wzywamy Premier Beatę Szydło do wykonania obowiązku prawnego i niezwłocznego ogłoszenia orzeczenia Trybunału w dzienniku ustaw" – głosi dokument przyjęty przez Młodych Demokratów.

 

Wyrok wyświetlony na budynku KPRM

 

Na początku marca happening przed Kancelarią Premiera zorganizowała Partia Razem. Działacze tego ugrupowania wyświetlili treść nieopublikowanego wyroku Trybunału Konstytucyjnego na fasadzie budynku Kancelarii Premiera Rady Ministrów. Wzywali również premier Beatę Szydło do publikacji wyroku.

 

polsatnews.pl