"Z uwagi na doniosły charakter przedmiotowej sprawy, jak również mając na uwadze konieczność wykluczenia jakichkolwiek, nawet najbardziej nietrafnych i nieuzasadnionych, podejrzeń w zakresie bezstronności jej referenta uprzejmie proszę o wyłączenie mnie z udziału w przedmiotowej sprawie" - napisał prokurator we wniosku.

 

Wniosek prokuratora Remigiusza Krynke został uwzględniony, a sprawa przekazana naczelnikowi Wydziału Śledczego. Prokuratura Okręgowa w Warszawie informuje, że "zmiany personalne nie mają wpływu na tok i wynik prokuratorskich postępowań. Są one prowadzone z należytą starannością i w sposób kompetentny przez niezależnych prokuratorów".


Prokuratura Okręgowa w komunikacie zaznaczyła, że postępowanie sprawdzające dotyczące niepublikowania wyroku TK przez funckjonariuszy publicznych, w tym Prezes Rady Ministrów, jest jednym z wielu postępowań, które prokurator Krynke przejął obejmując w Wydziale Śledczym cały referat po prokuratorze Tomaszu Nowickim (przeniesionym do Wydziału do spraw Przestępczości Gospodarczej, aby wzmocnić ten wydział).


Do prokuratury wpłynęło ponad 100 zawiadomień dotyczących niedopełnienia obowiązków przez premier Beatę Szydło poprzez zaniechanie publikacji wyroku TK z 9 marca. Premier stwierdziła, że nie może opublikować czegoś, "co jest stanowiskiem niektórych sędziów TK".

 

PAP