Treść porozumienia została opublikowana na stronach Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego.

 

Porozumienie przewiduje m.in. stopniowe odchodzenie kopalń od korzystania z usług firm zewnętrznych.

 

Łączenie kopalń 

 

Związkowcy zgodzili się na połączenie od 1 lipca wybranych kopalń w tzw. kopalnie zespolone oraz na przekazanie części majątku wraz z załogą (od 3,8 do 4 tys. pracowników) do Spółki Restrukturyzacji Kopalń; osoby te mają następnie skorzystać z osłon socjalnych, przewidzianych w tzw. ustawie górniczej.

 

Utworzone zostaną trzy kopalnie zespolone:

- KWK "Piast" i KWK "Ziemowit",
- KWK "Chwałowice", KWK "Jankowice", KWK "Marcel" i KWK "Rydułtowy",
- KWK "Bielszowice", KWK "Halemba-Wirek" i KWK "Pokój".

 

Kopalnie "Bolesław Śmiały" i "Sośnica" będą funkcjonować jako zakłady samodzielne.

 

Pomogą spółki energetyczne i banki
 
Porozumienie umożliwia przekazanie kopalń Kompanii do Polskiej Grupy Górniczej (PGG), w której udziały mają objąć: katowicki Węglokoks oraz spółki energetyczne PGE, Energa i PGNIG Termika (w sumie deklarują zaangażowanie 1,5 mld zł), a także prawdopodobnie pięć banków, które - według przedstawicieli Ministerstwa Energii - mogą zgodzić się na konwersję ok. 0,5 mld zł długu z tytułu obligacji na udziały w PGG.

 

Ma zostać powołany zespół, w którego skład wejdą przedstawiciele stron porozumienia. Zespół będzie co kwartał przygotowywał raport oceniający przebieg realizacji wynegocjowanego porozumienia.

 

We wtorek spotkanie ws. finansowania kopalń

 

Stronami porozumienia są: zarządy Kompanii Węglowej i Polskiej Grupy Górniczej oraz 13 działających w Kompanii związków zawodowych; aby porozumienie było ważne, musiały podpisać je wszystkie związki.


PGG ma przejąć kopalnie i zakłady Kompanii Węglowej wraz z całą załogą.

 

Na najbliższy wtorek w Katowicach zaplanowano kolejne spotkanie, podczas którego nastąpi zawarcie porozumienia z udziałem inwestorów, banków finansujących Kompanię, strony społecznej oraz zarządów KW i PGG


Banki mają również zadeklarować, by spłata zadłużenia Kompanii wobec nich nastąpiła w okresie nie krótszym niż siedem lat licząc od dnia zawarcia porozumienia.


Brak porozumienia mógłby oznaczać zagrożenie dla majowych wypłat górniczych wynagrodzeń oraz groźbę upadłości Kompanii, której łączne zobowiązania sięgają blisko 8,5 mld zł. KW to największy producent węgla kamiennego, zatrudniający ok. 32,5 tys. osób.

 

PAP, polsatnews.pl