W poniedziałek uczniowie pisali egzamin z wiedzy humanistycznej; w środę będą mieli egzamin z języka obcego.

 

Jak powiedział we wtorek przed rozpoczęciem egzaminu dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik, do CKE nie dotarły sygnały o jakichkolwiek nieprawidłowościach, które mogłyby wpłynąć na przeprowadzenie egzaminu.

 

Na egzaminie z wiedzy matematyczno-przyrodniczej uczniowie najpierw otrzymali blok zadań z nauk przyrodniczych - biologii, chemii, fizyki i geografii. Na rozwiązanie zadań dostali 60 minut (dyslektycy 80 minut). Następnie będą mieli przerwę do godziny 11, po której przystąpią do rozwiązywania zadań z matematyki. Ta część egzaminu potrwa 90 minut (dla dyslektyków 135 minut).

 

Wyniki za dwa miesiące

 

Arkusze z zadaniami rozwiązywanymi przez uczniów we wtorek po południu na swojej stronie internetowej opublikuje Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne.

 

Prace zostaną zakodowane; sprawdzać je będą egzaminatorzy z okręgowych komisji egzaminacyjnych. Wyniki egzaminu uczniowie poznają 17 czerwca.

 

W tym roku rozwiązania zadań otwartych z matematyki uczniów gimnazjów z terenu wszystkich ośmiu okręgowych komisji egzaminacyjnych zostaną ocenione z wykorzystaniem elektronicznego systemu oceniania. W ubiegłym roku e-ocenianie zastosowano na terenie czterech okręgowych komisji egzaminacyjnych, tj. OKE w Jaworznie, Krakowie, Łodzi i Wrocławiu.

 

Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych nie może przystąpić do egzaminu w poniedziałek, wtorek i środę to będzie go pisać w drugim terminie - 1, 2 i 3 czerwca.

 

Egzaminu nie można poprawić

 

Uczeń przyłapany na ściąganiu podczas sprawdzianu musi przystąpić do niego jeszcze raz. Jeśli uczeń przystąpi do egzaminu i napisze go słabo, a równocześnie uzyska oceny pozytywne na świadectwie na zakończenie III klasy, to i tak ukończy gimnazjum. Powtórka egzaminu w celu poprawy wyniku nie jest możliwa.

 

Wynik egzaminu będzie miał wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej. Podczas postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki ucznia uzyskane na zakończenie nauki w gimnazjum (odnotowane na świadectwie, potwierdzone zaświadczeniem o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz stosownymi zaświadczeniami).

 

PAP