Jak zauważają autorzy badania, w porównaniu z poprzednim, odsetki te się zmniejszyły. Potwierdzeniem jest także opinia znacznej większości ankietowanych, bo aż 80 proc. respondentów stwierdziło, że uznaje swój kraj za bezpieczny. Aż 95 proc. jako spokojne określa miejsce, w którym mieszka - wynika z sondażu przeprowadzonego przez CBOS. Zmniejsza się też poczucie zagrożenia przestępczością - takie obawy żywi 37 proc. osób.

 

W porównaniu do zeszłorocznej edycji badania Polacy znacznie częściej deklarują, że w Polsce żyje się bezpiecznie (odsetek wskazań wzrósł o 14 punktów procentowych), przy jednoczesnym spadku odsetka badanych wyrażających odmienną opinię (o 12 p.p.). Tak wysokiego wskaźnika poczucia bezpieczeństwa w kraju nie notowano w żadnej z dotychczas zrealizowanych edycji badania.

 

Wykształceni i zamożni są spokojni o bezpieczeństwo

 

Poziom bezpieczeństwa w kraju najlepiej postrzegają osoby z wyższym wykształceniem - 88 proc., o najwyższych dochodach - 88 proc. i dobrze oceniające własne warunki materialne - 85 proc. Pozytywne oceny są częstsze wśród mężczyzn - 83 proc. niż kobiet 76 proc., a także wśród mieszkańców największych aglomeracji - 84 proc.

 

Badanie pokazuje też, że w miejscu swego zamieszkania większość Polaków - 95 proc. czuje się bezpiecznie. Relatywnie - jak podkreślają autorzy sondażu - najczęściej swoją okolicę uznają za bezpieczną mieszkańcy wsi i małych miasteczek odpowiednio - 98 proc. i 97 proc. Nieco rzadziej poczucie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania deklarują mieszkańcy większych miast i największych aglomeracji.

 

Boimy się o bliskich

 

Zmniejsza się liczba respondentów, którzy mają poczucie zagrożenia przestępczością. Większość ankietowanych (62 proc.) nie obawia się, że może paść ofiarą przestępstwa, co oznacza wzrost o 13 punktów procentowych w porównaniu z kwietniem 2015 r. W mniejszości pozostają obecnie osoby, które żywią takie obawy - 37 proc. Częstsze od osobistych są natomiast obawy o bezpieczeństwo najbliższych - 45 proc.

 

Obawy przed przestępczością są częstsze wśród kobiet niż mężczyzn, osób w średnim wieku - od 35 do 54 roku życia, lepiej wykształconych, mieszkańców miast, w tym przede wszystkim największych aglomeracji. Relatywnie rzadziej niż inni wyrażają je osoby młode - w wieku 18-34 lata, i najstarsze - powyżej 65 roku życia; a także badani mający wykształcenie podstawowe i zasadnicze zawodowe i najmniej zarabiający.

 

Badanie przeprowadzono w dniach 12-19 marca 2016 roku przez Centrum Badania Opinii Społecznej.

 

PAP, polsatnews.pl