Jak zaznaczył, podczas rozmowy z Andrzejem Dudą omówili możliwości pogłębienia dwustronnej i regionalnej współpracy. Szczególną uwagę - jak mówił - zwrócili na łączność infrastrukturalną między wschodnią a centralną Europą.

 

Bułgarski prezydent podkreślił, że jego kraj wysoko ocenia polską inicjatywę utrwalenia formatu Grupa Wyszehradzka Plus, czyli kraje V4 (Polska, Czechy, Słowacja i Węgry) oraz m.in. Bułgaria.

 

Wyraził też wdzięczność za wsparcie Polski w dążeniach Bułgarii o włączenie do strefy Schengen.

 

"Idea unii energetycznej narodziła się właśnie w Polsce"

 

Plewnelijew zaznaczył, że w kwestiach energetycznych potrzeba więcej współpracy, a mniej geopolityki. - Dla nas ważniejsze są zasady, a nie interesy. Te zasady to transparentność, pewność, łączność, dywersyfikacja, wspólny rynek energetyczny - mówił.

 

Dodał, że idea unii energetycznej narodziła się w Polsce. - To idea mocnej Europy, którą Bułgaria wspiera i oczekuje, że zbudujemy mocną wspólną politykę energetyczną, która jest narzędziem, także narzędziem integracyjnym dla narodów Bałkanów Zachodnich - powiedział Plewnelijew.

 

Duda: NATO musi pokazywać wewnętrzną solidarność

 

Andrzej Duda dużo mówił natomiast nt. kwestii bezpieczeństwa podkreślając, że Polska i Bułgaria mają "wspólne cele i wspólny punkt widzenia".

 

- Nie mamy wątpliwości, że NATO musi pokazywać wewnętrzną spójność, że NATO musi pokazywać wewnętrzną solidarność i odpowiedzialność za kwestie bezpieczeństwa tam, gdzie pojawia się problem w kwestiach bezpieczeństwa. A niestety jest on widoczny w naszej części świata w ostatnich latach i odpowiedź NATO w tych kwestiach powinna być jednoznaczna - mówił prezydent.

 

- NATO musi również pokazać, że jest sojuszem żywym, który w sposób adekwatny odpowiada na wszystkie pojawiające się wyzwania - dodał.

 

Jak mówił, on i prezydent Bułgarii nie mają wątpliwości, że potrzebne jest wzmocnienie wschodniej flanki NATO. - To kwestia bezpieczeństwa naszego, na Bałkanach, a także krajów bałtyckich - zaznaczył Andrzej Duda.

 

Prezydent powiedział, że podczas spotkania poruszono kwestię modernizacji bułgarskich samolotów MiG w Polsce - nie tylko ich silników, co ma obecnie miejsce, lecz w szerszym zakresie - oraz realizacji misji Air Policing nad Bułgarią z udziałem także polskich sił powietrznych.

 

- Obydwaj jesteśmy zgodni co do tego, że realizacja współpracy w formacie ABC - Adriatyk, Bałtyk, Morze Czarne, w naszej części Europy - jest bardzo istotna, że powinniśmy rozbudowywać infrastrukturę zarówno drogową, kolejową, jak i energetyczną, przede wszystkim jeżeli chodzi o połączenia gazowe, które będą prowadziły do rzeczywistej dywersyfikacji dostaw - podkreślił Andrzej Duda.

 

PAP