Tylko jedna czwarta Czechów jest skłonna przyznać obywatelstwo cudzoziemcom, niezależnie od kraju ich pochodzenia.

 

W roku 2014 jedna trzecia Czechów uważała, że można przyznawać obywatelstwo cudzoziemcom niezależnie od tego, skąd pochodzą, i jaką grupę etniczną reprezentują. 60 proc. pytanych było wówczas zdania, że cudzoziemcy mogą stanowić zagrożenie. Teraz uważa tak 71 proc.

 

Kryzys migracyjny w tle

 

Ośrodek STEM podkreśla, że "wpływ kryzysu migracyjnego na zmianę poglądów Czechów jest ewidentny".

 

Czesi zdają sobie sprawę z tego, że rosną ich uprzedzenia wobec cudzoziemców. Dwa lata temu 52 proc. z nich uważało, że cudzoziemcy mieszkający w ich kraju są traktowani bez uprzedzeń. Według nowego sondażu tylko 41 proc. respondentów podziela taką opinię.

 

70 proc. Czechów sprzeciwia się przyjęciu uchodźców

 

W sondażu przeprowadzonym w styczniu blisko 70 proc. Czechów zadeklarowało, że sprzeciwia się przyjęciu uchodźców w swoim kraju. Kraj odrzuca też unijny system rozdzielania uchodźców między państwa UE.

 

Prezydent Czech Milosz Zeman wielokrotnie wzbudzał kontrowersje swymi wypowiedziami na temat napływu uchodźców i migrantów do Europy. W orędziu do rodaków pod koniec grudnia powiedział, że napływ uchodźców do Europy jest "zorganizowaną inwazją".

 

PAP