Wasiak będzie odpowiadała m.in. za realizację strategii miasta i pozyskiwanie środków unijnych. Na wtorkowej konferencji prasowej podkreśliła, że w istocie będzie zajmować podobną problematyką, jak w ministerstwie, ale niejako z drugiej strony. Podała, że zamierza być wiceprezydentem przynajmniej do końca 2018 r., kiedy odbędzie się pierwsza duża ewaluacja projektów unijnych.

 

Wiceprezydent zaznaczyła, że podjęcie pracy w ratuszu traktuje jako ciekawe wyzwanie zawodowe, a lubi zajmować się tym co ją interesuje, nie znosi chodzić do pracy z przeświadczeniem, że od iluś lat robi się ciągle to samo.

 

- Zapoznawanie się z problemami Bydgoszczy zaczęłam od strategii ZIT-owskiej, gdzie Bydgoszcz jest bardzo dobrze opisana jako miejsce, ale też opisane są aspiracje i rola Bydgoszczy metropolitalnej i jej funkcja jako pewnego centrum regionu. Tak trzeba na miasto patrzeć, a nie tylko w granicach jakiś prostych, bieżących funkcji - powiedziała.

 

Rewitalizacja dzielnic

 

Podkreśliła, że chce skupić się głównie na zawartych w strategii miasta planach rewitalizacji dzielnic oraz przyjrzeć się funkcjonowaniu Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, aby znaleźć odróżniający go specyficzny profil.

 

- Tak, jak oceniam, na dziś nie mamy profilu zachęcania inwestorów, który czyniłby z Bydgoszczy miejsce szczególne, wyróżniające się pośród innych stref ekonomicznych czy parków przemysłowych. Bardzo istotnym elementem, który jest brany pod uwagę przez inwestorów jest stan kadry obecny i potencjalny, czy system szkolnictwa i szkół wyższych odpowiada ich potrzebom. To można wzmocnić, otwierając się bardziej na propozycje inwestorów - mówiła wiceprezydent.

 

Współpraca z Toruniem

 

Podkreśliła, że jest zwolennikiem współpracy Bydgoszczy z Toruniem. - Zawsze daje to efekt synergii pozytywnej. Opłaca się przezwyciężać te animozje. Życie jest trudne, trzeba próbować z tym problemem dać sobie radę. Strategia ZIT-owska zakłada pewną kompatybilność. Trudno odwrócić się plecami, raczej razem. To mówię z doświadczenia, z pozycji krajowej, a nawet więcej niż krajowej - argumentowała.

Wasiak pracę na stanowisku wiceprezydenta Bydgoszczy rozpoczęła w poniedziałek.

 

W rządzie Kopacz zasiadała od 22 września 2014 r. do 16 listopada 2015 r. W latach 2000-2014 była związana z Grupą PKP, zajmując różne stanowiska kierownicze, m.in. prezesa PKP Przewozy Regionalne, prezesa PKP i członka zarządu PKP.

 

PAP