W pakiecie projektów, do których dotarła PAP, znajdzie się projekt dotyczący mediów narodowych, projekt ustanawiający tzw. składkę audiowizualną oraz "przepisy wprowadzające ustawę o mediach narodowych oraz ustawę o składce audiowizualnej".

 

W myśl ostatniej, jeszcze dopracowywanej wersji projektu ustawy o mediach narodowych, miałaby ona wejść w życie 1 lipca tego roku. Przewiduje ona przekształcenie TVP, Polskiego Radia i PAP w media narodowe.

 

Rada Mediów Narodowych wybierze władze mediów publicznych

 

Zgodnie z projektem, do którego dotarła PAP, wyboru władz mediów publicznych będzie dokonywała Rada Mediów Narodowych wybierana przez Sejm, Senat i prezydenta na 6-letnią kadencję. Wśród kandydatów wybieranych przez Sejm jedno miejsce będzie ustawowo gwarantowane dla kandydata z największego klubu opozycyjnego, czyli w obecnej kadencji z PO. Władze poszczególnych mediów wybierane będą w drodze konkursów jawnych spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje społeczne i stowarzyszenia twórcze. Będą one wybierane na co najmniej 2-letnią kadencję związaną z realizacją przyjętych planów programowo-finansowych.

 

W projekcie nierozstrzygnięte pozostaje to, czy przekształcenie TVP, Polskiego Radia i PAP w media narodowe będzie automatycznie oznaczało wygaszenie umów o pracę ich pracowników, jak pierwotnie planowano.

 

12 zł lub 15 zł miesięcznie składki audiowizualnej

 

Jeśli chodzi o składkę audiowizualną, która miałaby być pobierana od 1 stycznia 2017 r., to obecnie rozważana jest w dwóch wariantach: 12 zł lub 15 zł miesięcznie. Zgodnie z projektem składka, co do zasady, ma być doliczana do rachunków za prąd. Oznacza to, że gdy ktoś ma np. dwa, czy trzy mieszkania - będzie płacił podwójną lub potrójną składkę. Przy czym, jeżeli w jednym gospodarstwie domowym jest więcej niż jeden licznik, to opłata byłaby pobierana tylko od jednego.

 

W projekcie zakładana jest również prowizja dla inkasentów. W 2017 r. ma wynosić 45 gr miesięcznie od jednego punktu poboru energii, a w kolejnych latach 30 gr.

 

Przewiduje się, że w zależności od poziomu ściągalności, dochody ze składki miałyby wynosić od nieco ponad 1 mld 512 mln zł (przy 60-proc. ściągalności) do 2 mld 268 mln zł (przy 90-proc. ściągalności). Szacunki te dotyczą wariantu ze składką w wysokości 12 zł.

 

PAP