Biuro Ochrony Rządu zwróciło się do straży pożarnej o przeprowadzenie kontroli obiektów, w których mają się odbywać uroczystości Zgromadzenia Narodowego związane z obchodami 1050. rocznicy chrztu Polski.

 

29 marca straż pożarna odpowiedziała pismem, w którym alarmowała, że refektarz Domu Głównego Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu nie spełnia podstawowych wymogów przeciwpożarowych. Strażacy stwierdzili m.in. brak oznakowania kierunków i wyjść ewakuacyjnych, nieprawidłowy kierunek otwierania drzwi ewakuacyjnych prowadzących na zewnątrz, także brak zapewnienia minimalnej szerokości 90 cm dla wyjść ewakuacyjnych. Dodatkowo drzwi na drodze ewakuacyjnej z pomieszczenia, w którym może przebywać jednocześnie powyżej 300 osób, nie są wyposażone w urządzenia przeciwpaniczne.

 

1 kwietnia o tym fakcie BOR poinformował marszałka Sejmu i Senatu.


W czwartek Frątczak wyjaśnił, że w tej chwili jest zachowana liczba wyjść ewakuacyjnych oraz odpowiednia ich długość.


- Wszystkie inne warunki, które wynikają z bezpieczeństwa przeciwpożarowego, które muszą być spełnione w przypadku organizacji takiego spotkania, na tę chwilę są zapewnione i dają pełną gwarancję bezpieczeństwa dla osób przebywających (w budynku – red.) w czasie uroczystości - dodał.


Odnosząc się do przedstawionego w Polsat News pisma, BOR wydało oświadczenie, w którym podkreśliło, że rekomendacje o przeniesieniu miejsca kolacji Zgromadzenia Narodowego "nie mają charakteru bezwzględnego i podlegają zmianie, o ile spełnione niezbędne warunki, od których uzależnione jest właściwe zabezpieczenie operacji".


W Poznaniu 15 kwietnia 2016 r. odbędzie się uroczyste Zgromadzenie Narodowe zwołane w celu wysłuchania orędzia Prezydenta RP w związku z 1050. rocznicą chrztu Polski i powstania Państwa Polskiego. W posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego, po raz pierwszy organizowanym poza Warszawą, obok parlamentarzystów wezmą udział: prezydent, Rada Ministrów, członkowie Konferencji Episkopatu Polski, przedstawiciele parlamentów europejskich i korpusu dyplomatycznego.

 

Polsat News, PAP