Jak wykazała kontrola NIK, platforma, umożliwiająca załatwianie spraw urzędowych drogą elektroniczną - system ePUAP służył przede wszystkim wymianie informacji pomiędzy urzędami, a tylko w niewielkim stopniu do świadczenia e-usług dla obywateli.

 

"Aż 96 proc. dokumentów przesłanych za pośrednictwem ePUAP było korespondencją pomiędzy urzędami. Sprawy skierowane przez obywateli i przedsiębiorców stanowiły niecałe 4 proc." - ustaliła NIK.


Polacy wolą iść osobiście do urzędu


Izba przypomina dane Eurostatu z 2014 roku, według których tylko co czwarty Polak kontaktuje się z administracją publiczną przez Internet. Dla porównania w całej Unii Europejskiej prawie połowa obywateli korzysta z e-administracji, a w krajach skandynawskich Danii, Finlandii i Szwecji ponad 80 proc.


Według raportu Izby przyczyn kiepskiego wykorzystania przez Polaków drogi internetowej do załatwiania urzędowych spraw jest kilka.


"Tylko niewiele ponad 1 proc. dorosłych Polaków posiada bezpieczny, zaufany profil, umożliwiający korzystanie z e-usług. Obowiązujące przepisy sprawiają, że wiele czynności urzędowych wciąż wymaga osobistego stawiennictwa obywatela w urzędzie. Wielu obywateli wciąż preferuje osobisty kontakt z urzędnikiem i nie ma zaufania do elektronicznej formy załatwiania. Słaba jest promocja e-usług. Podejmowane przez kontrolowane urzędy działania informacyjne i promujące wśród obywateli możliwość korzystania z usług elektronicznych były nieskuteczne" – wylicza NIK.


Jak poprawić sytuację


Według wniosków Izby Minister Cyfryzacji powinna kontynuować prace nad "wprowadzeniem w przyszłości bezpłatnego i prostego rozwiązania technicznego umożliwiającego potwierdzanie tożsamości w elektronicznych kontaktach z administracją. Jedną z możliwości jest wykorzystanie podpisu elektronicznego w dowodzie osobistym".


Konieczny jest także przegląd obowiązujących przepisów tak, aby ograniczyć obowiązek składania przez obywateli i przedsiębiorców dokumentów papierowych w urzędach i tym samym ułatwić świadczenie e-usług.

 

 

polsatnews.pl