Dane Work Service są tym bardziej zaskakujące, że „pracodawcy mogą liczyć na pokrycie przez państwo 80 proc. kosztów szkoleń, na które wyślą pracowników po 45. roku życia" - wskazano w komunikacie Work Service.

 

Pracodawcy zatrudniający seniorów ponoszą niższe koszty pracy i mogą liczyć na specjalne ulgi. Firma nie musi płacić składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za mężczyzn, którzy ukończyli 60 lat i za kobiety w wieku powyżej 55 lat.

 

Firmy, które angażują seniorów do prac interwencyjnych mogą liczyć na zwrot kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne nawet przez dwa lata.

 

Społeczeństwo starzeje się

 

"Wiedza, własne know how i zasoby ludzkie to zaraz po nowoczesnych technologiach istotne czynniki, które w przyszłości będą miały wpływ na wartość i pozycję rynkową przedsiębiorstw. Odpowiednio przeszkoleni pracownicy 50+ stanowią znaczącą wartość dodaną i mogą uzupełniać niedobory kadrowe spowodowane niżem demograficznym czy emigracją zarobkową. Firmy, które jako pierwsze dostrzegą ten fakt i wykorzystają potencjał seniorów będą w stanie osiągać sukces na konkurencyjnym rynku" - przekonuje, cytowany w komunikacie, Krzysztof Inglot, pełnomocnik zarządu Work Service S.A.

 

W komunikacie przytoczono też prognozy Głównego Urzędu Statystycznego, według których w 2050 r. co trzeci Polak będzie miał 65 lub więcej lat. Obecnie spośród osób w wieku 65-69 lat pracuje zaledwie 9 proc., przy światowej średniej na poziomie 20 proc.

 

Wzorem Szwecja

 

Natomiast, według cytowanych danych Eurostatu, w Polsce w 2014 r. pracę miało 42,5 proc. osób w wieku 55-64. Najwyższy wskaźnik zatrudnienia w tej grupie notowany jest w Szwecji - 74 proc., w Niemczech - 65,6 proc., w Estonii - 64 proc. oraz w Danii - 63,2 proc. Najmniej seniorów pracuje w Grecji - 34 proc., w Słowenii - 35,4 proc., w Chorwacji - 36,2 proc. oraz na Malcie - 37,7 proc. OECD natomiast podaje, że wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 55-64 lat wynosi w Polsce 41 proc., podczas gdy średnia dla krajów OECD to 55 proc.

 

PAP