Według autorów badania w porównaniu z wynikami badania gospodarczych nastrojów w okresie od czerwca do września ubiegłego roku można mówić o pewnej poprawie w Polsce, Czechach i na Węgrzech oraz o względnej stabilizacji na Słowacji, gdzie tylko minimalnie się one pogorszyły.

 

W przewidywaniach dotyczących przyszłej sytuacji ekonomicznej w poszczególnych krajach najsilniej widać przekonanie o braku zmian. W Polsce zanotowano największy na tle pozostałych krajów odsetek osób spodziewających się poprawy w najbliższym roku (30 proc.). W przypadku Czechów i Węgrów odpowiednio było to 26 proc. i 24 proc.; natomiast wśród Słowaków było to 23 proc.

 

Słowacy największymi gospodarczymi pesymistami

 

24 proc. Słowaków wskazało, że sytuacja gospodarcza w ich kraju w ciągu roku pogorszy się. W Polsce tak uważa 20 proc. badanych, zaś na Węgrzech i Czechach - po 19 proc.

 

Spośród mieszkańców krajów objętych badaniem najczęściej Polacy (52 proc.) deklarowali zadowolenie ze swojej sytuacji materialnej. Na drugim miejscu pod względem satysfakcji z poziomu życia lokowali się Czesi (45 proc.), następnie Słowacy i Węgrzy.

 

Mieszkańcy czterech krajów objętych badaniem na ogół nie przewidują zmian sytuacji materialnej swoich gospodarstw domowych w ciągu najbliższego roku. 69 proc. Polaków nie spodziewa się tu zmian,  24 proc. liczy na poprawę.

 

Sondaż w Polsce został przeprowadzony metodą wywiadów bezpośrednich, wspomaganych komputerowo w dniach 7-14 stycznia 2016 roku na liczącej 1063 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych osób.

 

PAP