"Mamy nadzieję, że encyklopedia ta (…) będzie nie tylko merytorycznym opisem osób i faktów związanych z Uniwersytetem, ale także intersującym fotograficznym obrazem życia akademickiego" - napisał rektor KUL ks. prof. Antoni Dębiński w apelu opublikowanym na stronach internetowych uczelni.

 

Rektor prosi w nim o kontakt z archiwum KUL wszystkich, którzy chcieliby udostępnić prywatne pamiątki, fotografie, ilustracje czy slajdy związane z historią uczelni. Zdjęcia posłużą do zilustrowania encyklopedii i będą opublikowane w cyfrowym archiwum w internecie.

 

Prace nad encyklopedią już trwają. Będzie to dwutomowe wydawnictwo, zawierające około 3 tys. haseł, w tym 2 tys. biogramów. - Będą tam zamieszczone m.in. sylwetki wszystkich samodzielnych pracowników naukowych KUL, członków kierownictwa uczelni, wybitnych absolwentów, fundatorów i donatorów oraz innych osób zasłużonych - powiedział szef redakcji, dyrektor Instytutu Leksykografii KUL, dr Edward Gigilewicz.

 

100 tys. obiektów w cyfrowym archiwum

 

KUL na jubileusz zamierza udostępnić cyfrowe archiwum. Znajdą się tam też nadesłane fotografie. Obecnie uniwersyteckie zbiory archiwaliów są digitalizowane, łącznie w internecie ma się znaleźć około 100 tys. obiektów.

 

100-lecie KUL upamiętnić ma wystawienie pomnika założycielowi uczelni i jej pierwszemu rektorowi ks. Idziemu Radziszewskiemu. Przyjechał on do Lublina z Petersburga, gdzie był rektorem Akademii Duchownej. Według założyciela lubelski uniwersytet powstał, by uprawiać badania w duchu harmonii między nauką i wiarą oraz przyczyniać się do pogłębiania świadomości religijnej w społeczeństwie.

 

Uniwesrystet otwarcie katolicki

 

KUL, jeden z najstarszych polskich uniwersytetów założony został w 1918 r. Przed wybuchem II wojny światowej jego kadra naukowa liczyła 67 osób, a studentów było niespełna 1,5 tys. Po wojnie, do zmiany ustroju w Polsce w 1989 r., pozostawał KUL specyficzną uczelnią, otwarcie przyznającą się do katolickości, niezależną od obowiązującej ideologii.

 

Dotychczas uniwersytet ukończyło ponad sto tysięcy absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich i doktoranckich.

 

Obecnie na dziewięciu wydziałach KUL - siedmiu w Lublinie oraz w Tomaszowie Lubelskim i Stalowej Woli - na 38 kierunkach, uczy się ponad 12,2 tys. studentów i prawie 2 tys. doktorantów. Jest wśród nich ponad 600 cudzoziemców. Kadra naukowo-dydaktyczna uczelni liczy prawie 1,1 tys. osób.

 

PAP