Dodatkowe pieniądze powinny zostać wypłacone razem z wynagrodzeniem za marzec, czyli do 10 kwietnia.


Najniższe wynagrodzenie zasadnicze na Poczcie będzie teraz wynosiło 2050 zł brutto (bez dodatków).


Związkowcy "Solidarności" podkreślają, że zawarte porozumienie nie kończy sporu zbiorowego, lecz jest tylko spełnieniem części ich żądań. Kolejne spotkanie ma się odbyć po powołaniu nowego zarządu Poczty Polskiej, ale nie później niż w czerwcu 2016 r.