– Rodzina 500+ to najbardziej kompleksowy, prodemograficzny i prorodzinny program w historii Polski. Poczta Polska jako narodowy operator wyznaczony i jedyna w 100 procentach tak duża spółka państwowa, obsługująca rządowy program "Rodzina 500 plus", może być ważnym elementem funkcjonowania systemu przyjmowania wniosków i wypłacania środków rodzinom. Naszym celem jest odciążenie urzędów państwowych i  zapewnienie jak najlepszej obsługi - podkreślił Marek Chibowski, prezes Poczty Polskiej, który objął to stanowisko pod koniec stycznia.


Poczta Polska ma zaoferować wiele ułatwień rodzinom, które będę korzystały za jej pośrednictwem z rządowego programu wypłaty świadczeń. Będzie udzielała m.in. informacji o programie poprzez specjalną celowo utworzoną infolinię, a także w placówkach pocztowych, w tym dodatkowo w 1158 dedykowanych stanowiskach informacyjnych.

 

Wnioski od niepełnosprawnych odbierane w domu


Po pozytywnej weryfikacji wniosku, Poczta będzie doręczać rodzinom decyzje o przyznaniu świadczenia. Beneficjenci, którzy wybrali Pocztę będą mogli skorzystać z jednego z trzech sposobów wypłaty pieniędzy: wypłata gotówki w placówce pocztowej, przekazem pocztowym lub na rachunek w Banku Pocztowym.

 

Spółki z grupy Poczty Polskiej przygotują także specjalną, ofertę produktów oszczędnościowych dla świadczeniobiorców, składającą się z Pocztowego Konta 500+  w Banku Pocztowym  i produktu oszczędnościowo-ubezpieczeniowego Ubezpieczeń Pocztowych.


Poczta deklaruje też, że jest gotowa do wsparcia osób niepełnosprawnych np. poprzez odebranie wniosku z miejsca zamieszkania i doręczenie świadczenia w formie gotówkowej, dysponuje też infolinią wideo z możliwością tłumaczenia dla osób niesłyszących.