Rada Ministrów zmieniła rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek, przedłożone przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.

 

"Są pieniądze w budżecie"

 

Nie przewidziano podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego. Jak zaznaczyło CIR, pieniądze na ten cel zagwarantowano w ustawie budżetowej na 2016 r.

 

"Aby pracodawca mógł elastycznie kształtować wynagrodzenia pracowników, maksymalne stawki wynagrodzenia zasadniczego podwyższono w każdej kategorii zaszeregowana (I-XXI) o 25 proc. w stosunku do stawek obowiązujących od 1 stycznia 2013 r. Maksymalne stawki nie powodują automatycznych wzrostów wynagrodzeń zasadniczych" - zastrzegło CIR.

 

Wejście w życie rozporządzenia umożliwi pracodawcy ustalenie dla pracowników miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego należnych od 1 stycznia 2016 r.

 

PAP