Jak poinformowała KNF w komunikacie po wtorkowym posiedzeniu, postanowiła o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zbadania możliwości przejęcia Powszechnej SKOK przez bank.

 

"W związku z tym, kierując się potrzebą zapewnienia otwartości i konkurencyjności udziału w procesie restrukturyzacji Powszechnej SKOK, KNF oczekuje na zgłoszenia banków krajowych zainteresowanych udziałem w procesie restrukturyzacji Powszechnej SKOK." - głosi komunikat komisji.

 

Zainteresowane banki mogą zgłaszać się do zarządcy komisarycznego Powszechnej SKOK. Zarząd komisaryczny został ustanowiony w sierpniu 2015 roku. Swoją decyzję komisja argumentowal tym, że posiadane aktywa nie wystarczają na pokrycie zobowiązań.

 

Problemy z prezesem SKOK im. Powstańców Śląskich

 

KNF poinformowała też, że odmówiła zatwierdzenia Anieli Miszkiewicz na stanowisku prezesa zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Powstańców Śląskich, "ze względu na brak rękojmi ostrożnego i stabilnego zarządzania spółdzielczą kasą".

 

"Ustalenie braku rękojmi jest konsekwencją dotychczasowego sposobu zarządzania kasą przez panią prezes. Prezes ponosi odpowiedzialność za obecną złożoną sytuację spółdzielczej kasy oraz nieprawidłowości w jej działaniu, stwierdzone m.in. przez inspekcję KNF. Komisja brała również pod uwagę przewidywany dalszy wpływ pani prezes na kasę, w tym ocenę jej zdolności do skutecznej realizacji działań naprawczych oraz zapewnienia właściwego zarządzania i rozwoju kasy w przyszłości" - głosi komunikat KNF.

 

Za odmową głosowali wszyscy członkowie KNF włącznie z przedstawicielem prezydenta Zdzisławem Sokalem, wstrzymał się tylko reprezentujący ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Radosław Domagalski