Liczba mężczyzn spadła, w porównaniu z rokiem bazowym, o ponad 20 tysięcy. Spadek ten spowodowany był m.in. likwidacją obowiązkowej służby wojskowej oraz ogólnym spadkiem demograficznym w tej grupie wiekowej.

 

Uczelnie, które osiągnęły największy wzrost w liczbie kobiet, porównując stosunek liczby studentek z roku akademickiego 2009/10 do liczby z roku akademickiego 2015/16 roku, to: Politechnika Świętokrzyska (wzrost udziału dziewczyn o 42,7 proc.), Politechnika Warszawska (o 38,8 proc.), Politechnika Poznańska (37,5 proc.), Politechnika Wrocławska (21,7 proc.) oraz Politechnika Gdańska (14,5 proc.).

 

Chętniej na budownictwo

 

W skali wszystkich publicznych uczelni wyższych w Polsce, w grupie kierunków: technika, przemysł, budownictwo, widać znacznie pokaźniejszy, niż w grupie technologii informacyjnych, wzrost liczby kobiet - o 4 proc. w stosunku do roku 2013/14. W grupie tej studiuje 279 917 osób, z czego 35,9 proc. to kobiety (100 415).

 

Twórcy raportu zwracają także uwagę na nową, pozytywną tendencję - od zeszłego roku zauważalny jest minimalny wzrost zainteresowania młodych kobiet kierunkami informatycznymi. Na razie wynosi on co prawda 0,8 proc., jednak udział kobiet w tej grupie wzrósł już do 13,8 proc.

 

Pań profesor wciąż za mało

 

Trochę gorzej wyglądają statystyki dotyczące kobiet-profesorek wykładających przedmioty techniczne. Na 14 uczelniach technicznych w Polsce w roku akademickim 2015/16 liczba profesorów tytularnych wynosi łącznie 1672. W grupie tej tylko 219 osoby, czyli ok. 13 procent, stanowią kobiety.

 

W roku akademickim 2015/16 na uczelniach technicznych jest już 2762 doktorantek, co stanowi 39 proc. wszystkich słuchaczy studiów trzeciego stopnia.

 

Najgorzej sytuacja kształtuje się we władzach uczelni technicznych. Rektorkami są prof. Maria Nowicka-Skowron z Politechniki Częstochowskiej oraz prof. Monika Madej z Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Kanclerkę, Barbarę Nowacką, ma również Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie.

 

Według danych z 2014 roku, kobiety na stanowiskach prorektorek wyższych uczelni technicznych stanowią 8 procent.