1 maja 2016 r. kończy się dwunastoletni okres ochronny na zakup polskiej ziemi przez cudzoziemców. Sejm poprzedniej kadencji uchwalił 5 sierpnia 2015 r nowelizację ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, która miała chronić ziemię. Przepisy miały wejść w życie 1 stycznia 2016 r.

 

Obecny rząd przesunął ten termin na 1 maja 2016 r., dając sobie czas na uchwalenie własnych rozwiązań prawnych.

 

Te rozwiązania, czyli projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości rolnych Skarbu Państwa, przewidują wstrzymanie sprzedaży nieruchomości albo ich części wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na okres 5 lat od dnia wejścia ustawy w życie.

Z byłym ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Markiem Sawickim będzie rozmawiał m.in. na ten temat Jarosław Gugała.
 
Jeżeli masz pytania do gościa programu, zadaj je w komentarzu pod tekstem lub skorzystaj z platformy kontaktu z użytkownikami na naszym portalu: Widzisz-Zareaguj.