- Rozważamy wariant niemiecki, czyli możliwość formowania w każdym batalionie wojska zawodowego jednej kompanii żołnierzy z poboru, którzy stanowiliby uzupełnienie w razie odchodzenia zawodowców z wojska - stwierdził generał major Jonas Žukas, dowódca Wojska Litewskiego.


Obywatele Litwy zdają się rozumieć potrzebę przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej. - Obronność to temat ważny. Konflikty na Ukrainie i nasz groźny sąsiad skłaniają do dbałości o bezpieczeństwo - powiedział agencji AP jeden z Litwinów.

 

Litwa chce zwiększyć liczebność wojska


Pobór do wojska przywrócono na Litwie w ubiegłym roku tymczasowo na 5 lat. Tak zareagowano na aneksję Krymu przez Rosję. Teraz litewska Rada Obrony postanowiła utrzymać obowiązek służby wojskowej na stałe oraz podnieść liczbę poborowych z 3 do 4 tysięcy rocznie. Litwa chce zwiększyć liczebność wojska w czynnej służbie do 24 tysięcy. Dodatkowo w aktywnej rezerwie pozostaje 30 tysięcy żołnierzy.


AP