Kilkudniowe ćwiczenia zorganizowała sekcja realizacji i zabezpieczenia warszawskiego Centralnego Biura Śledczego Policji. Głównym celem było skoordynowanie i zgranie pracy różnych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.


Ćwiczono przede wszystkim wejścia siłowe do pomieszczeń, odbijanie zakładników, ich ewakuację i pomoc przedmedyczną w przypadku zranień funkcjonariuszy biorących udział w akcji.


W wydarzeniu brali udział policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji, Wydziału Realizacyjnego Komendy Stołecznej Policji, Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji i jednostek antyterrorystycznych komend wojewódzkich. Towarzyszyły im jednostki realizacyjne Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, ABW i Ministerstwa Finansów.