Treść poprawek nie jest znana, ale wcześniej sekretarz Komisji Thomas Markert wyjaśniał dziennikarzom, że w ostatnim czasie pojawiły się nowe wydarzenia, jak np. decyzja Trybunału Konstytucyjnego na temat nowelizacji ustawy z 22 grudnia 2015 roku i sugerował, że właśnie m.in. z tego powodu zostaną dodane poprawki.

 

Dyskusja w sprawie Polski trwała niespelna dwie godziny.

 

W projekcie opinii, który kilka dni temu przeciekł  do mediów, Komisja Wenecka wzywa wszystkie organy państwa do pełnego poszanowania i wprowadzenia w życie orzeczeń TK. Komisja wita z uznaniem fakt, że wszyscy polscy rozmówcy wyrażali przywiązanie do Trybunału jako gwaranta nadrzędności konstytucji w Polsce. Jednak dopóki sytuacja kryzysu konstytucyjnego odnoszącego się do TK jest nierozwiązana i dopóki Trybunał nie może skutecznie wykonywać pracy,według Komisji, zagrożone są nie tylko rządy prawa, ale także demokracja i prawa człowieka. Dodano też m.in., że konieczne jest znalezienie rozwiązania konfliktu wokół składu TK.

 

PAP