Ustawa o Karcie Dużej Rodziny obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. Zgodnie z założeniem, dzięki karcie rodziny z co najmniej trójką dzieci mogą skorzystać ze zniżek m.in. w sklepach spożywczych, u operatorów telefonii komórkowej, na stacjach paliw oraz w instytucjach rekreacji i kultury. Mogą taniej jeździć pociągami i komunikacją publiczną, mają zniżki w opłatach związanych z wydaniem paszportów.


Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar przypomina, że definiując pojęcie członka rodziny - poza rodzicami i dziećmi oraz małżonkiem rodzica - ustawodawca wskazał też rodziców zastępczych oraz osoby prowadzące rodzinny dom dziecka. "W ten sposób wykluczone zostały dzieci, które trafiają do pozarodzinnej pieczy zastępczej" - napisał rzecznik do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej.


Według RPO takie ograniczenie nie ma uzasadnienia. "Przecież dzieci nie mają wpływu na to, do której z form pieczy zastępczej - rodzinnej czy instytucjonalnej - trafiły wskutek interwencji sądu opiekuńczego" - dodał.


Narusza zasadę równości


Bodnar zwraca uwagę, że takie uregulowanie może spotkać się z zarzutem naruszenia zagwarantowanej konstytucyjnie zasady równości. "Wprawdzie w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego możliwe jest odstępstwo od zasady równego traktowania, gdyż nie zawsze nierówne traktowanie oznacza dyskryminację, to jednak w tym przypadku przesłanki, które umożliwiają uznanie zróżnicowania za zgodne z Konstytucją RP, mogą budzić istotne wątpliwości" - podkreślił RPO.


"Trudno jest także ustalić, czemu w istocie, poza względami oszczędnościowymi, służyć ma wprowadzone ograniczenie" - uważa Bodnar.


Zwraca również uwagę, że na władzy publicznej spoczywa obowiązek kreowania spójnej systemowo polityki socjalnej oraz wspierającej dzieci i rodzinę, a szczególna pomoc władz publicznych względem dzieci pozbawionych opieki rodziców, nie może być traktowana wybiórczo.


1,5 mln osób ma Kartę Dużej Rodziny


Karta Dużej Rodziny przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki. Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód.


Resort rodziny, pracy i polityki społecznej twierdzi, że program wsparcia dla dużych rodzin rośnie z dnia na dzień. Podaje na swoich stronach internetowych, że karty ma ok 1,5 mln osób. W sumie ulgi honorowane są przez ponad tysiąc firm i instytucji w ponad 10 tys. miejsc w całej Polsce - podaje resort. Rodziny wielodzietne wskazują jednak, że zniżki oferują sklepy drogie albo dalekie od ich domu.
Resort ma 30 dni na odpowiedź rzecznikowi.

 

PAP