Pierwsze od lat większe prace przy zabytku miały miejsce w ub. roku. Dzięki ponad milionowi złotych (przekazanych także przez samorząd) wyremontowano dach i nadproże, przeprowadzono konserwację drewnianych furtek i wrót, które niegdyś zamykały przejścia i przejazd bramny i wykonano instalację odgromową oraz przyłącza wodno-kanalizacyjne.

 

Przeprowadzono także badania i ekspertyzy, które wskazały, jakie prace budowlane i konserwatorskie trzeba jeszcze wykonać przy obiekcie.

 

Remont sklepienia i niwelacja nasypów

 

Jak poinformowała Anna Dobrowolska z referatu prasowego gdańskiego magistratu, w tym roku samorząd postanowił przekazać kolejne 4,5 mln zł na dalsze prace przy zabytkowej budowli i liczy, że ta kwota umożliwi wykonanie remontu w całości.

 

W myśl zaleceń ekspertów planowany jest remont sklepienia przejazdu bramnego wraz z izolacjami. Zaplanowano także prace konserwatorskie przy elewacji oraz wymianę stolarki okiennej. Zdecydowano o rozbiórce elementów wtórnych (m.in. wiaty i betonowych wylewek) i przeprowadzeniu niwelacji ziemnych nasypów, co ma przywrócić zabytkowi i jego sąsiedztwu dawną formę fortyfikacji.

 

Siedziba Bałtyckiego Bractwa Żeglarzy

 

Samorząd chciałby także wyłączyć z ruchu kołowego znajdujący się w bramie przejazd, auta niekorzystnie wpływają bowiem na zabytkową budowlę. - Zleciliśmy wykonanie dokumentacji technicznej, która określi, w jaki sposób można zorganizować ruch tak, by auta nie przejeżdżały pod bramą - powiedziała Dobrowolska.

 

Prace nadzorować będzie Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych, który od ponad roku jest administratorem obiektu.

 

Ostatnie kompleksowe prace remontowo-konserwatorskie przeprowadzono przy Bramie Nizinnej kilkadziesiąt lat temu. W lutym ub. roku nieużytkowany od wielu lat obiekt przekazano na siedzibę Bałtyckiemu Bractwu Żeglarzy, które wcześniej mieściło się w zawilgoconym spichlerzu na gdańskiej Wyspie Spichrzów.

 

Bractwo chce przenieść do bramy m.in. swoje bogate zbiory zabytkowych przedmiotów związanych z gdańską żeglugą.

 

PAP