W trakcie procedowania i podejmowania tych czynności, które ciężko nawet nazwać posiedzeniem, nie dochowano wymogów ustawowych, (…), w jakim te ustawy powinny być rozpatrywane – powiedział  Bochenek. - Niestety nie możemy tego komunikatu opublikować, ponieważ premier działa również na podstawie i w granicach prawa – dodał.

 

- Warto podkreślić, że w Polsce obowiązuje konstytucja i Trybunał Konstytucyjny powinien się opierać na konstytucji i ustawach. Art. 7 konstytucji bardzo wyraźnie mówi, że wszelkie organa państwa powinny działać w granicach i na podstawie prawa. W związku z tym Trybunał powinien stosować nie tylko konstytucję, ale i ustawę, która reguluje  szczegółowo tryb postępowania i organizację pracy Trybunału – powiedział rzecznik rządu.

 

W środę TK orzekł, że kilkanaście zapisów nowelizacji ustawy o TK autorstwa PiS jest niekonstytucyjnych. Uznał też, że cała nowela jest sprzeczna z konstytucyjną zasadą poprawnej legislacji. 12-osobowy skład TK zakwestionował m.in. określenie pełnego składu jako co najmniej 13 sędziów; wymóg większości 2/3 głosów dla jego orzeczeń; nakaz rozpatrywania wniosków przez TK według kolejności wpływu; wydłużenie terminów rozpatrywania spraw przez TK; możliwość wygaszania mandatu sędziego TK przez Sejm oraz brak w noweli vacatio legis.