Reuters pisze, że nie podano, kiedy te przejścia mają zostać ponownie otwarte, ani czy zostaną uruchomione na stałe.

 

Zamnięte przejścia, ogrodzenia na granicy

 

Tłumy migrantów zmierzające dalej do Niemiec przedostały się w ubiegłym roku na Węgry przez trzy przejścia graniczne z Chorwacją: Murakeresztur-Kotoriba, Gyekenyes-Koprivnica i Magyarboly-Beli Manastir. Przejścia te zamknięto.

 

Potężny przepływ fali imigrantów ustał, gdy Węgry zakończyły budowę ogrodzenia na granicy z Serbią, a potem na 300-kilometrowej granicy z Chorwacją. Rząd w Budapeszcie, który jest jednym z najbardziej zdecydowanych przeciwników obecnej polityki UE w sprawie uchodźców, utrzymuje, że zrobił to, by powstrzymać napływ migrantów i "chronić obywateli Węgier i Europy". Główny nurt migracji przeniósł się na sąsiednie terytoria Chorwacji i Słowenii.

 

Sprzeciw wobec kwot przyjmowania uchodźców

 

Premier Węgier Viktor Orban potwierdził w poniedziałek - jeszcze przed szczytem unijno-tureckim w Brukseli - swój sprzeciw wobec obowiązkowych kwot przyjmowania uchodźców przez państwa Unii Europejskiej. Podkreślił konieczność zapewnienia szczelności zewnętrznych granic UE - pisze agencja MTI.

 

PAP