Wyszukiwarka "Sprawdź swój adres" jest dostępna na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz portalu Polska Szerokopasmowa. Pozwala ona sprawdzić oferowane usługi z dokładnością do numeru domu na danej ulicy.


- Powstało bardzo proste narzędzie informatyczne, dzięki któremu każdy może sprawdzić pod interesującym nas adresem, jakie usługi telekomunikacyjne są dostępne, jakiej jakości te usługi są i kto je dostarcza - powiedziała prezes UKE dziennikarzom, przedstawiając nowe narzędzie. Jak zauważyła Gaj, większość przedsiębiorców telekomunikacyjnych zastrzegła swoje dane. Jeśli świadczą oni usługę pod jakimś adresem, wyszukiwarka pokaże oferowane usługi, ale już nie nazwę firmy.


- Mam nadzieję, że ta wyszukiwarka to zmieni - podkreśliła. Jej zdaniem może przyczynić się do większej konkurencji między firmami.
Powstanie ogólnopolska mapa popytu

 

Powstanie ogólnopolska mapa popytu


- Dzięki tej aplikacji będziemy też mogli zgłosić zapotrzebowanie na inne usługi, lepszej jakości, albo w ogóle na usługi, jeżeli pod danym adresem ich nie ma. Posłuży nam to do sporządzania ogólnopolskich map popytu, które mamy nadzieję w konsekwencji doprowadzą do formułowania planów inwestycyjnych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych - mówiła Gaj.


Wyszukiwarka ma też swoją wersję mobilną.


Jak mówiła Gaj, do stworzenia wyszukiwarki wykorzystano dane o istniejącej infrastrukturze telekomunikacyjnej i o świadczonych usługach, jakie co roku zbiera Urząd. Do tej pory służyły głównie samemu UKE oraz resortom cyfryzacji i rozwoju do rozdziału funduszy.


PAP