- Są dokonywane różnego typu próby; prawdopodobnie będziemy musieli dokonać częściowej sprzedaży części spółek zależnych; to trudno jeszcze przesądzić- powiedział  minister, który w piątek po południu spotka się z zarządem i stroną społeczną JSW.

 

Tchórzewski przyznał, że sytuacja Jastrzębskiej Spółki Węglowej jest trudna, ponieważ- jak mówił -"nie zatrzymały się ceny węgla koksowego; one spadają; restrukturyzacja jest postępująca" - powiedział. Szef resortu energii zapewnił, że jest w kontakcie z zarządem i stroną społeczną JSW - stąd m.in. planowane na piątek spotkanie.

 

- Zarząd pracuje w tej chwili nad rozwiązaniami, które będzie chciał przedstawić załodze - powiedział minister.

 

JSW, która specjalizuje się w produkcji węgla koksowego, dotyka trudna sytuacja sektora węgla kamiennego. Na początku 2015 r. w spółce wprowadzono program restrukturyzacji, zakładający m.in. zmniejszenie kosztów i poprawę efektywności.

 

W styczniu wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski sygnalizował jednak, że plan naprawczy JSW wymaga weryfikacji, ponieważ założenia przyjęte w nim w ubiegłym roku stały się nieaktualne w związku z pogorszeniem sytuacji rynkowej.

 

Miliard zł ze sprzedaży aktywów na przetrwanie

 

Według wiceministra JSW potrzebuje ponad 1 mld zł kapitału, który mogłaby pozyskać ze sprzedaży udziałów w swoich aktywach. Na początku lutego Tobiszowski poinformował, że środki na restrukturyzację i inwestycje w JSW mają pochodzić m.in. od inwestorów, którzy zechcą zaangażować się w spółki z grupy. Zapewnił, że Skarb Państwa zachowa kontrolę nad tymi aktywami.

 

Wśród aktywów, które mogłyby pomóc JSW w pozyskaniu środków, wiceminister wymieniał Koksownię Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej, Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze Victoria oraz Spółkę Energetyczną Jastrzębie (SEJ). W dwóch pierwszych podmiotach, w przypadku powiązania z inwestorem, JSW miałaby zachować większościowe pakiety; w SEJ większość może mieć inwestor, ale z dominującym udziałem Skarbu Państwa.

 

1 grudnia 2015 r. JSW porozumiała się ze swoimi obligatariuszami ws. uzgodnienia scenariusza restrukturyzacji zadłużenia i zawarcia umowy restrukturyzacyjnej do 30 czerwca 2016 r. Dało to firmie siedem miesięcy na wypracowanie umowy restrukturyzacyjnej - w tym czasie m.in. obligatariusze zobowiązali się do dalszego powstrzymywania od wykonania swoich praw, wynikających z możliwości żądania wcześniejszego wykupu obligacji spółki.

 

Ponad 3 mld zł straty netto

 

W ubiegłym tygodniu JSW podała, że jej strata netto za ubiegły rok przekroczyła 3,1 mld zł; na wynik w znacznym stopniu wpływają odpisy na majątku dokonane na ponad 2,83 mld zł. Chodzi o odpisy aktualizujące, dotyczące aktualizacji majątku w segmencie węglowym, koksowym i energetycznym.

 

Spółka podała, że w ostatnich miesiącach 2015 r. nastąpił dalszy spadek cen węgla koksowego na świecie, co znalazło odbicie w naszych wynikach finansowych za czwarty kwartał 2015 r. Dotychczasowe działania oszczędnościowe i optymalizacyjne przynoszą efekty, jednak na niekorzyść JSW oddziałują niezmiennie drastycznie niskie poziomy benchmarków - wynika z informacji JSW.

 

PAP