- Tryb i skład Rady określa zarządzenie podpisane przez pana prezydenta Andrzeja Dudę z datą 2 marca 2016 roku. Zgodnie z tym zarządzeniem, pan prezydent na najbliższe posiedzenie Rady zaprosił przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kraju – powiedział Soloch.

 

Szef BBN poinformował, że na spotkanie zaproszeni zostali również "szefowie wszystkich ugrupowań politycznych reprezentowanych w polskim parlamencie, oraz przedstawiciele prezydenta, szef kancelarii prezydenta oraz szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego jako sekretarz rady".

 

Tematem posiedzenia: problemy związane z bezpieczeństwem kraju

 

- Przypomnę, że skład rady i sposób jej funkcjonowania jest swobodną decyzją prezydenta. Pan prezydent zdecydował się nadać temu spotkaniu wymiar instytucjonalny, przy zapewnieniu jednocześnie reprezentacji wszystkich liczących się sił politycznych – stwierdził.

 

- Chodzi o stworzenie forum dialogu, na którym możliwe będzie wypracowanie konsensusu i wspólne definiowanie ewentualnych zagrożeń, oraz wspólne podejście do spraw bezpieczeństwa Polski – dodał.

 

Pierwsze spotkanie Rady Bezpieczeństwa BBN będzie poświęcone wskazaniu głównych problemów związanych z bezpieczeństwem kraju. Posiedzenie będzie niejawne.

 

Kompetencje Rady zostały określone w Konstytucji, zgodnie z którą jest to organ doradczy. W związku z tym nie jest ona uprawniona do podejmowania jakichkolwiek decyzji, a jedynie do rozpatrywania i opiniowania założeń bezpieczeństwa, polityki zagranicznej, strategicznych problemów bezpieczeństwa narodowego i projektów jego strategii, doktryny obronnej, kierunków rozwoju sił zbrojnych, oraz problemów pozamilitarnych dotyczących przygotowania systemu bezpieczeństwa narodowego.

 

Polsat News