Ze składu Rady Fundacji odwołano Annę Komorowską, redaktora naczelnego "Polityki" Jerzego Baczyńskiego, jednego z dyrektorów PZU Wojciecha Wróblewskiego i pełnomocnika prezydenta Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Marcina Wojdata. - Według dziennika.pl, członków rady odwołano bez powiadomienia.

 

Nowym członkiem Rady została Marta Wolańska, która jednocześnie będzie również pełniła obowiązki prezesa zarządu Fundacji do czasu powołania prezesa.


Natomiast z zarządu Fundacji odwołano Izabelę Rakuć-Kochaniak i Grzegorza Cygonika. Nadal w zarządzie zasiada Kinga Kobus.

 

Fundacja PZU działa od 2004 roku, a jej zadanie to realizacja działań filantropijnych Grupy PZU, które są elementem strategii zaangażowania społecznego ubezpieczyciela.

 

Celem Fundacji jest m.in: promowanie edukacji dzieci i młodzieży, wspieranie talentów oraz wyrównywanie szans osób z różnych względów upośledzonych, a także zwiększanie dostępu do dóbr kultury i życia społecznego, czyli szeroko rozumiany rozwój społeczeństwa obywatelskiego.


"Budujemy partnerstwa" - brzmi motto Fundacji PZU.

 

polsatnews.pl, dziennik.pl