Z informacji przekazanej Stowarzyszeniu na rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji "Nasz Bocian" wynika, że w ramach programu w 32 klinikach w sumie przeprowadzono blisko 32 tys. transferów zarodków do macicy. W 10,3 tys. przypadków stwierdzono ciążę kliniczną, z czego 668 z nich to były ciąże mnogie. Pismo z ministerstwa można zobaczyć tutaj.

 

"Nasz Bocian" od dłuższego czasu chciał poznać skuteczność poszczególnych klinik uczestniczących w programie in vitro. Podkreślał, że pary starające się o dziecko powinny mieć dostęp takiej wiedzy. Resort przedstawił jednak ogólne statystyki.  

 

Spór w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym

 

W czerwcu 2015 roku "Nasz Bocian" złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na Ministerstwo Zdrowia ws. nieudostępnienia danych, a pod koniec października zapadło korzystne dla stowarzyszenia rozstrzygnięcie.

 

WSA w ustnym uzasadnieniu wskazał, że żądana przez Stowarzyszenie informacja nosi charakter informacji publicznej; uznał też, że udostępnienie przez resort lakonicznej informacji nie było zrealizowaniem wniosku "Naszego Bociana". Teraz

 

Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł po objęciu kierownictwa resortu zapowiedział, że program refundacji procedury in vitro będzie kontynuowany tylko do połowy 2016 r. Pod koniec grudnia minister powołał zespół, który ma opracować projekt programu polityki zdrowotnej z zakresu zdrowia prokreacyjnego. Ma on także opracować projekt celu operacyjnego Narodowego Programu Zdrowia ukierunkowanego na promocję zdrowia prokreacyjnego.

 

PAP