Inicjatywa Platformy, która pracuje nad odpowiednim projektem uchwały, ma związek z projektem opinii Komisji Weneckiej - organu doradczego Rady Europy - który wpłynął do rządu 26 lutego.

 

Rzecznik PO Jan Grabiec ocenił, że z projektu opinii wynika, że Komisja Wenecka stawia Polsce "bardzo poważne zarzuty", dotyczące m.in. zgodności z konstytucją postępowania organów państwa". - Wzywa te organy do przestrzegania konstytucji i porządku prawnego w Polsce, stwierdzając, że brak poszanowania prawa w tym zakresie stanowi naruszenie nie tylko konstytucji, ale również praw obywatelskich i zasad demokracji - dodał Grabiec.

 

Wiceszef klubu PO Andrzej Halicki podkreślił, że dokument wydany przez Komisję Wenecką należy potraktować poważnie. - Platforma Obywatelska uważa, że to jest poza wszelkimi dyskusjami moment na wykonanie pierwszego, albo i kilku kroków w kierunku oczekiwanym także przez uczestników delegacji, członków Komisji Weneckiej, albowiem konkluzje zawarte w tym dokumencie są jednoznaczne: bezwzględnie należy szanować orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego - dotyczy to wszystkich organów państwa - zaznaczył Halicki.

 

Kolejny apel

 

Przypomniał, że już w sobotę, wraz z Grabcem, zwrócili się z apelem do prezydenta Andrzeja Dudy, by przyjął ślubowanie od trzech sędziów TK, których wskazał jeszcze Sejm poprzedniej kadencji, a co do których w grudniu Trybunał uznał, że zostali wybrani w sposób zgodny z konstytucją.

 

- (Apel ten) uzupełniamy kolejnym apelem, tym razem skierowanym na ręce marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego - PO przygotowuje w tej chwili projekt takiej uchwały, która na podstawie orzeczenia TK z 3 grudnia może doprowadzić do uchylenia trzech błędnych uchwał z 25 listopada, albowiem mamy sytuację, w której orzeczenie TK wyraźnie wskazuje, iż wybór trzech sędziów nastąpił prawidłowo - powiedział Halicki. Jego zdaniem, Sejm powinien zająć się projektem PO już na najbliższym posiedzeniu (9-11 marca).

 

Wybór niezgodny z konstytucją

 

25 listopada Sejm przyjął uchwały stwierdzające nieważność wyboru wszystkich pięciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego dokonanego pod koniec poprzedniej kadencji głosami PO, PSL i SLD. 2 grudnia sejmowa większość wybrała na ich miejsce pięciu nowych sędziów, wskazanych przez PiS. Dzień później z kolei TK orzekł, że wybór trzech sędziów przez poprzedni Sejm odbył się zgodnie z konstytucją; wybór dwóch pozostałych - uznał za niekonstytucyjny.

 

PAP