W ostatnim dniu stycznia inwestorzy zagraniczni byli w posiadaniu obligacji wartych 193,7 mld złotych. Dla porównania – w ostatnim dniu grudnia wartość ich portfela wynosiła 206,8 mld zł.


Spadł również udział inwestorów zagranicznych w rynkowych obligacjach skarbowych ogółem – w styczniu wyniósł on 38,4 proc. a w grudniu 40,3 proc. To najniższy wynik od początku 2014 roku. Pozostali inwestorzy posiadający obligacje to m.in. zakłady ubezpieczeniowe, fundsze emerytalne i inwestycyjne oraz osoby fizyczne.