Bolesław Maculewicz urodził się na Wileńszczyźnie w 1906 roku. Służył w IV Pułku Ułanów i został deportowany z kraju po II wojnie światowej. Z zesłania powrócił do Polski dopiero w 1956 r. i osiadł w Szczawnie-Zdroju. Mieszkał z córką Stanisławą, która się nim opiekowała. Otrzymywał listy z życzeniami od prezydenta i premiera.