- Od pewnego czasu wśród spraw, które docierają do nas, widzimy bardzo duży wzrost spraw, które dotyczą incydentów o charakterze o podłożu rasistowskim, zdarzeń motywowanych nienawiścią - powiedział Marcin Sośniak z Biura RPO.

 

Jak poinformował RPO Adam Bodnar w skargach były sygnalizowane naruszenia praw przysługujących mniejszościom narodowym i etnicznym. - 20 spraw zostało podjętych z urzędu głównie w oparciu o informacje prasowe, ale także w wyniku kontaktów z organizacjami pozarządowymi - powiedział Bodnar.

 

Ataki na symbole i miejsca kultu

 

- Istotną kwestią są powtarzające się napady na członków mniejszości narodowych i etnicznych. Takie przypadki są sygnalizowane i za każdym razem staramy się reagować. Zdarzają się także ataki na symbole i miejsca kultu religijnego związane z mniejszościami narodowymi i etnicznymi. Dużym tematem jest także kwestia dostępności odpowiedniego nauczania dla dzieci przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych - podkreślił.

 

Bodnar poinformował, że co miesiąc Biuro RPO organizuje spotkania regionalne. - Spotykam się z przedstawicielami grup, które są szczególnie narażone na dyskryminację. Pierwsze takie spotkanie miało miejsce w województwie zachodnio-pomorskim oraz podlaskim. - To jest dodatkowa okazja, żeby porozmawiać z konkretnymi osobami - powiedział RPO.

 

- Z punktu widzenia mniejszości narodowych i etnicznych to tych problemów mamy wiele, jeśli chodzi o kwestie postaw ksenofobicznych w społeczeństwie, a także potrzeby odpowiedniego wzmocnienia edukacyjnego. Chodzi o uwrażliwienie na tematykę traktowania mniejszości narodowych i etnicznych - podkreślił RPO.

 

Za nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość grozi kara do 2 lat więzienia.

 

PAP