O nominacji Kosmali poinformował 24kurier.pl. 

 

Edward Kosmal jest szefem rolniczej "Solidarności" w regionie stargardzkim, przewodniczącym Rady Gminy Stargard. Prowadzi gospodarstwo w Tychowie o powierzchni czterystu hektarów, część dzierżawi od Agencji Nieruchomości Rolnych.


Był przywódcą protestów przeciwko polityce rolnej, które paraliżowały Szczecin w 2012 i 2013 roku, a w październiku 2015 roku protestował przeciwko aresztowaniu rolników oskarżonych o "ustawianie" przetargów na zakup ziemi i udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Kosmala w Radiu Szczecin mówił wówczas: - Jeżeli rolnicy to grupa przestępcza, to ja jestem jej szefem.


Zmiany w radiu to pokłosie tzw. małej ustawy medialnej. Celem ustawy jest przekształcenie mediów publicznych w narodowe i ograniczenie roli Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Ustawa zmniejszyła również liczebność rad nadzorczych do trzech osób. Poprzednia rada nadzorcza Radia Szczecin była pięcioosobowa.

 

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad całością działalności spółki. Do kompetencji rady należy m.in. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego, opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki, opiniowanie rocznych planów ekonomiczno-finansowych oraz zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków zarządu.


24kurier.pl, Radio Szczecin