W porównaniu z sytuacją sprzed roku wyraźnie wzrósł strach Polaków o finansową przyszłość. W sondażu przeprowadzonym 12 miesięcy wcześniej na "czarną godzinę" oszczędzała jedna trzecia (34 proc.). - Na zwiększenie obaw przed konsekwencjami finansowymi niespodziewanych zdarzeń losowych, mógł mieć wpływ np. brak stałej umowy o pracę lub obawa przed jej utratą, czy ogólne, niekoniecznie zasadne zaniepokojenie sytuacją rynkową w Polsce – ocenia Monika Szlosek z Deutsche Banku.


Z sondażu wynika, że na ten cel częściej oszczędzają kobiety (67 proc.) niż mężczyźni (42 proc.). Niespodziewanych wydatków obawiają się głównie najstarsi ankietowani, prawie trzy czwarte osób w wieku powyżej 55 lat.


Mężczyźni oszczędzają na samochód i mieszkanie, kobiety na edukację dzieci


Edukacja dzieci to drugi najczęściej wskazywany cel oszczędzania. Tu jednak widać wyraźny spadek – rok temu odkładało na to 25 proc. w tym roku 17 proc.  Oszczędności edukacyjne również nieco częściej deklarują kobiety (19 proc. kobiet wobec 15 proc. mężczyzn), a także osoby 35-44-letnie.

 

Nieco częściej z kolei niż poprzednio badani deklarowali, że oszczędzają pieniądze na zakup nowego samochodu (wzrost z 8 do 9 proc.). Gromadzenie pieniędzy na ten cel, to praktycznie wyłącznie domena mężczyzn, wśród których aż 19 proc. udzieliło takiej odpowiedzi. Była to też odpowiedź wybierana najczęściej przez najmłodszych respondentów (co trzecia osoba w wieku 18-24 lata).

 

oszczedzanie

 

Ankietowani rzadziej niż rok temu wskazywali natomiast na zakup nowego mieszkania (spadek z 16 do 10,5 proc.). Cel ten chętniej wybierany był przez męską część respondentów (16 proc. mężczyzn wobec tylko 6 proc. kobiet). Odkładanie na zakup własnego M spośród wszystkich grup wiekowych najczęściej wybierali 25-34-latkowie.

 

Wyraźnie mniejsze niż przed rokiem zainteresowanie budzi również odkładanie na dostatnią emeryturę i tu spadek oszczędzających jest duży z 17 do 5,7 proc.

 

polsatnews.pl