Organizacja przeprowadziła testy 11 środków higienicznych. W pięciu z nich wykryto ślady dioksyn, glifosatu, który jest wykorzystywany jako środek chwastobójczy, i innych pestycydów. Chemikalia mogą zaburzyć system hormonalny kobiety. Organizacja poinformowała, że te substancje znalazły się w produktach dwóch z trzech najpopularniejszych we Francji producentów tamponów.

 

Po publikacji francuski Narodowy Instytut Konsumentów wezwał rząd, aby podjął odpowiednie kroki mające na celu wzmożenie kontroli produktów dostępnych na rynku oraz większą szczegółowość danych na etykietach. We Francji powstała także petycja, której sygnatariusze domagają się więcej informacji o chemikaliach wykorzystywanych m.in. w tamponach. Do tej pory podpisało ją 180 tys. osób.

 

thelocal.fr