Tymczasowe kontrole na granicy z Niemcami Dania wprowadziła na początku stycznia br. Początkowo miały obowiązywać przez 10 dni, ale kilkakrotnie okres ten przedłużano.

 

Duński rząd szacuje, że o azyl w Danii w 2016 roku będzie ubiegać się około 25 tys. osób. W ubiegłym roku zrobiło to 21 tys. osób.

 

Duńczycy zniechęcają uchodźców jak mogą

 

Parlament Danii uchwalił w tym roku przepisy, które mają zniechęcić uchodźców do ubiegania się o azyl w tym kraju.

 

Przyjęta reforma prawa azylowego przewiduje m.in. konfiskowanie uchodźcom przedmiotów o wartości większej niż 10 tys. koron (ok. 1340 euro) na poczet kosztów związanych z ich pobytem (oprócz przedmiotów o szczególnej wartości sentymentalnej, np. obrączek). Ponadto osoby z tymczasowym statusem azylanta na połączenie z rodziną mają czekać od roku do trzech lat.

 

Dania już raz wprowadziła kontrolę na granicy z Niemcami. W lipcu 2011 roku parlament duński zatwierdził propozycjęówczesnego prawicowego rządu, by przywrócić kontrole na granicach, co spotkało się z falą krytyki ze strony Komisji Europejskiej oraz innych państw UE.

 

Na przejściach z Niemcami pojawili się celnicy, którzy dokonywali wyrywkowych kontroli. Kopenhaga tłumaczyła wtedy swą decyzję potrzebami walki z przestępczością.

 

PAP