Skargi zostały jednak odrzucone przez Federalny Trybunał Konstytucyjny w Karlsruhe, który uznał, że  zakaz seksu ze zwierzętami, według autorów skarg ograniczający ich seksualną tożsamość, jest zasadny.


Zdaniem Trybunału, ochrona dobra zwierząt poprzez niedopuszczenie do tego, by zostały one ofiarami napaści seksualnej, jest prawnie uzasadniona i w związku z tym obowiązujące przepisy nie zostaną zmienione.


Niemieckie prawo przewiduje karę do 25 tys. euro za zmuszanie zwierząt do, jak określają to ustawodawcy, "nienaturalnego zachowania". Zakaz wprowadzony został w 2013 roku.


BBC