Kadencje Adama Glapińskiego i Andrzeja Kaźmierczaka, powołanych przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego, wygasają 19 lutego 2016 roku.

 

Łukasz Hardt jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych, adiunktem na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW, gdzie kieruje Katedrą Ekonomii Politycznej. W październiku 2015 został członkiem Narodowej Rady Rozwoju powołanej przez prezydenta Andrzeja Dudę. Jest też ekspertem Instytutu Sobieskiego. Specjalizuje się w metodologii i filozofii ekonomii, historii myśli ekonomicznej, a także nowej ekonomii instytucjonalnej oraz ekonomii integracji europejskiej. Był gościnnym profesorem na Uniwersytecie w Cambridge, odbył również staże badawcze na uniwersytetach w Londynie, Helsinkach i Mediolanie. Wchodzi w skład Komitetu Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauki.

 

Kamil Zubelewicz jest doktorem nauk ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentem Szkoły Głównej Handlowej oraz Wydziału Prawa i Administracji UW. Jest też prorektorem ds. dydaktycznych Collegium Civitas, współpracownik Centrum im. Adama Smitha . Był adiunktem w Instytucie Studiów Politycznych PAN (2008-2014), ekspertem Instytutu Jagiellońskiego (2005-2009). Jest autor ponad 30 artykułów naukowych oraz publicystycznych. Jego specjalizacje to: ekonomia, finanse publiczne i gry strategiczne.

 

W skład RPP wchodzi prezes NBP, który jest przewodniczącym Rady, oraz dziewięciu członków powoływanych w równej liczbie przez prezydenta, Sejm i Senat. Członek RPP jest powoływany na sześcioletnią kadencję.