- Ze względu na to, że jest to istotny element transeuropejskiej sieci transportowej, projekt ten będzie miał odczuwalny i pozytywny wpływ na atrakcyjność i konkurencyjność gospodarczą tego regionu - powiedziała komisarz ds. polityki regionalnej Corina Crețu.


Droga ekspresowa S19 na odcinku Lublin - Rzeszów jest częścią sieci bazowej TEN-T (TEN-T to program budowy transeuropejskiej sieci drogowych, kolejowych, wodnych i powietrznych połączeń transportowych - PAP). Jak wskazano budowa tej drogi przyczyni się do poprawy warunków ruchu drogowego wokół Lublina, stolicy województwa lubelskiego, zarówno pod względem bezpieczeństwa, jak i czasu dojazdu do pracy.


Powstanie odcinek o długości prawie 10 km


W szczególności - jak zaznacza KE - projekt ten ma na celu poprawę warunków na istniejącej drodze krajowej nr 19, która jest najważniejszym szlakiem komunikacyjnym wiodącym z północy na południe po zachodniej stronie Lublina.


Projekt obejmuje budowę odcinka o długości prawie 10 km między węzłami transportowymi Lublin Sławinek oraz Lublin Węglin na drodze ekspresowej S19 na odcinku Lublin - Rzeszów. Całość projektu warta jest 620 mln zł.


Decyzja o współfinansowaniu tego projektu została podjęta w ramach okresu programowania na lata 2014-2020. Polsce przyznano około 77,6 mld euro na finansowanie polityki spójności w latach 2014 - 2020.


Droga ekspresowa S19 w całości stanowi część szlaku "Via Carpatia", który przebiegać ma z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. W Polsce droga ma liczyć łącznie blisko 700 km.

 

PAP