MSW ujawniło dane na wniosek posłanki Lewicy Petry Pau. Jej zdaniem liczba skrajnie prawicowych przestępstw jest w rzeczywistości dużo większa.

 

Większość ataków przeciwko cudzoziemcom

 

Ze statystyki wynika, że znacznie wzrosła także liczba incydentów z użyciem przemocy przez prawicowych ekstremistów. W 2015 roku zarejestrowano 921 takich przypadków; 691 osób odniosło wskutek użycia siły obrażenia. Rok wcześniej odnotowano 496 takich ataków, w których rannych zostało 431 osób. Większość przestępstw z użyciem siły - 612 - była skierowana przeciwko cudzoziemcom. To wzrost niemal dwukrotny w stosunku do roku 2014 - 316.

 

MSW zastrzega, że podane liczby są prawdopodobnie niekompletne, gdyż wiele informacji o przestępstwach spływa z komend policji do centrali z opóźnieniem.

 

PAP