Na nowej dwustuzłotówce umieszczono m.in. nitkę okienkową z efektem zmienności optycznej. Fragmenty nitki płynnie zmieniają kolor ze złotego na zielony, a znajdujący się na niej wzór szachownicy porusza się w obu płaszczyznach.

 

Na przedniej stronie banknotu znalazł się także ozdobny element graficzny, płynnie zmieniający kolor ze złotego na zielony (tzw. królewski symbol), a na tylnej - złoty opalizujący ornament.

 

 

 

 

 

Jaśniejszy i ładniejszy

 

Wzbogacono znak wodny: podczas oglądania pod światło, oprócz wizerunku władcy, widoczne jest także oznaczenie nominału. Zmieniono również znak recto-verso i obecnie elementy nadrukowane po obu stronach banknotu składają się w wizerunek korony w owalu dopiero oglądane pod światło. Lewa część banknotu, gdzie znajduje się znak wodny, jest niezadrukowana, dzięki czemu banknot wydaje się nieco jaśniejszy, a znak wodny jest lepiej widoczny.

 

 

Ułatwienia dla osób niewidomych i niedowidzących

 

Pierwsze z ułatwień dla niedowidzących to 10 ukośnych pasków umieszczonych wzdłuż krótszych krawędzi banknotu. Taką samą technologię zastosowano również w nowej serii banknotów euro. Drugie udogodnienie to zmodyfikowany wzór geometryczny w lewym dolnym rogu - w przypadku 200 złotych - trójkąt wykonany z drobnych kółek, bardzo dobrze wyczuwalnych w dotyku.

 

Nowe zastępują stare

 

- Banknoty te są wprowadzane do obiegu w miejsce znaków pieniężnych wycofanych z powodu uszkodzenia lub zużycia. Zmodernizowane banknoty czterech niższych nominałów, których emisję NBP rozpoczął w kwietniu 2014 r., stanowią obecnie około 40 procent wszystkich banknotów w obiegu. Z badań wynika, że Polacy są zadowoleni ze zmodernizowanych banknotów - powiedział prof. Marek Belka, prezes Narodowego Banku Polskiego

 

Król Jan Sobieski w 2017 roku

 

NBP prowadzi już prace nad banknotem 500 zł. Głównym celem wprowadzenia nowego nominału jest obniżenie kosztów emisji i sprawne zarządzanie zapasem strategicznym banknotów przechowywanych przez NBP. Na nowym banknocie znajdzie się wizerunek króla Jana III Sobieskiego, dzięki czemu zostanie zachowana chronologiczna ciągłość serii "Władcy polscy". NBP  planuje wprowadzić go nie wcześniej niż w 2017 roku.